Zapper - multifrekvenční přístroj

Americká lékařka Dr. Hulda Regehr Clark objevila po mnoha letech výzkumu některé pozoruhodné souvislosti a z toho vyplývají ci možné příčiny onemocněni různými druhy rakoviny a dalšími nemocemi.

Dr. Clark doporučuje jednoduchou léčbu pomocí nízkofrekvenčního obdélnlkového impulsního proudu, který je na základě jejího výzkumu schopen ničit parazity v těle. Tento, pro člověka sotva citelný a naprosto neškodný impulsní proud, je tvoren pomocí ZAPPER.

Paní Dr. Clark se na velkém počtu pacientů za dobu její praxe ujistila, že příčinou různých potiží (napf. chronická únava) a nemoci (také rakovina a AIDS) bylo napadení různých životně důležitých orgánů parazity.

U těchto parazitú se jedna mimo jiné o Fasciolopsis buskii (parazit vyskytujlcí se společné s virem HIV), Fasciola hepatica (motolice jaterní), Colonorchis sínensis a Eurythema pankreatica. Tito parazité, jejichž bytí a životní cyklus jsou vědou velmi dobte probádány, se za normálních okolností vyskytuji pouze v lidských čí živočišných střevech. Možnosti nákazy jsou rozmanité a prakticky se může nakazit každý živý tvor.

Paraziti produkuji milióny vajíček, které jsou jimí vylučovány. Pouze eventuelnim poškozenfm stěn střev se mohou některá z vajíček dostat do krevního obehu, ovšem zde jsou u zdravých jedinců imunitním systémem, zpravidla játry, běžně zlikvidovány.

Role organických rozpouitědel

Za zminku také stojí objev Dr. Clark, jak moc mohou organická rozpouštědla ovlivnit imunitní vlastnosti orgánu.

Paní Dr. Clark zjistila, že pokud jsou játra (nebo i jiné orgány) zatíženy organickými rozpouštědly (např. isopropylalkoholem, methylalkoholem, benzolem, chlorouhlovodlky), nejsou játra schopna z vajíček se rodící stadia (mirazidie) parazitú dostatečně rychle zahubit. Parazit pak zůstává v játrech (nebo v jiných orgánech), vyvíjl se zde ve svých stadiech (vajíčka — mirazidie — redie — zerkarie — metazerkarie) a dokonce se i dále rozmnožuje, což je velmi neobvyklé. Za normálních okolností se totíž vyvíjí v určitém hostiteli (zde člověk) pouze jedině stadium parazitu. Dospělý parazit se pak bez vyjimky usadí v orgánech, které jsou právě zatížené některým zhora uvedeným organickým rozpouštědlem.

V dnešní době jsou tyto organická rozpouštědla všudepřítomná v našem životním prostředl. Zatižení orgánů, pfedevtím jater, které mají hlavni funkci odstraňovat z krevního oběhu nežádouci látky, neni vyjlmkou. Další příčinou rozšířeného napadení parazity je oslabení imunitního systému. Také zde jsou dnes známy časté příčiny znečištěni životniho prostředí, špatná výživa a životospráva, nedostatek pohybu, prekyseleni a mnoho dalších faktorů.

Rakovina a geopatogení zóny

Zajímavou skutečnosti, která ovšem není Dr. Clark zmiňována, je, že parazité domněle, podobně jako mravenci, vosy, sršně a včely, upřednostňují geopatogeni zóny. Souvislost mezi geopatogeními zónami a rakovinou (či jinými onemocněními) byla již mnohokrát jednoznačně prokázána (viz např. kniha Dr. med. Ernsta Hartmanna "Krankneit als Standortproblem", vydaná nakladatelstvfm "Haug Verlag Heidelberg").

Funkce jater a aflatoxin

Na základě dalšiho výsledku výzkumu Dr. Clark se játra kontaminovaná aflatoxinem nemohou rychle vyrovnat se zatíženíim organickými rozpouštědly.

Zdravá, nezatížená játra dokáží rozpouštědla poměrně rychle (během několika dnů, pokud nedojde k další nebo průběžné intoxíkaci) odbourat, podobně se na druhé straně dokáží rozpouštědly nezatížena játra vyporádat s aflatoxiny.

Kombinace aflatoxinů a org. rozpouštědel je ale z doposud neznámých důvodů problémem.

Aflatoxiny patři k nejsílnějším známým organickým toxinům a kancirogenům. Jsou produkovány plísněmí, typicky se vyskytuji ve zkažených burských oříšcich a ve všech potravinách, které v průběhu zpracováni někdy zplesnivěly, dokonce je najdeme i v živočišných produktech, jako například vejce a mléko, pokud zvířata byla krmena plesnivými průmyslovými krmnými směskami, což v poslední době není žádnou výjimkou.

Co se dá dělat?

Paní Dr Clark doporutuje a s velkým úspěchem také u mnoha pacientů aplikuje relativně jednoduché, lehce dostupné a účinné metody léčeni stávajících a k vyvarováni se dalšich onemocnění.

1) Důsledně se vyhnout výrobkům, které mohou obsahovat organická rozpouštědla a aflatoxiny.

2) Dostatkem vitamínu C podpořit játra ve zbavování se jedů.

3) Odstranění parazitů pomoci ZAPPER a přírodní fytokompexi (Vitagor, Šambala, Kovčeg). Tato kombinace je nutná, neboť podle Dr. Clark ZAPPER působi pouze proti parazitům v orgánech, nikoliv však v obsahu střev.

Někteří střevní cizopasníci jsou nosiči bakterií a virů, kteří se po úhynu hostitele dostávají do oběhu. Proto je zapotřebí celý cyklus opakovat.

Používání Zapper

Tento přístroj byl pojmenován jako Zapper. Dr. Clark doporučuje ve svých knihách používání ZAPPER ve třech po sobě jdoucích sedmiminutových cyklech s 20-30 minutovými prestávkami mezi jednotlivými cykly.

Doba aplikace je pristrojem měřena a přístroj se po 7 minutách automaticky sám vypne.

Přesná doba trváni 20-30 minutových prestávek neni rozhodujíci a proto není přístrojem zadaná či kontrolovana.

Optimálního účinku dosáhneme, pokud je výstupní napětí nastaveno na maximum (žluté regulační kolečko po pravé straně přístroje je nastaveno na maximum).

Velmi dobře se také osvědčilo i nepravidelné použivánf přístroje — k prevenci — například při sledování televize.

Princip a účinek

Přístroj pracuje podle principu, který je popsán v knihách Dr. Clark, přičemž technické provedení přístroje bylo značně zlepšeno. Mílsto jedné, na pevno stanovené frekvence, je přístrojem po sobě rychle generováno mnoho rozdílných frekvencí.

Použití na zvířatech, manžety

Jako zvláštní příslušenství jsou k dostání manžety na suchý zip, které umožňuji pomoci kovových ploch bezztrátový přenos impulsů proudu na zvíře.

Tyto manžety jsou k dostáni ve dvou velikostech (kratší, pro malá zvířata jako jsou kočky a psi a delší pro koně nebo krávy). Zvířata jsou spojeni místo ručních elektrod manžetami.

Pro, co nejlepší průtok proudu je nezbytné, zvlhčit pod manžetou důkladně srst. Vyšší vodivosti dosáhneme, když předtím ve vodě (kterou zvlhčujeme srst) rozpustíme špetku soli.

Použití manžet u lidi se nedoporučuje (napr. na zápěstí), kvůli možnému místníimu podráždění kůže.

Důležitá varovná upozornění

Osoby s kovovými implantáty, kardiostimulátory a podobnými přístroji a těhotné ženy mohou používat ZAPPER pouze po konzultaci s lékařem!

Prosím konzultujte používání přístroje s lékařem a prostudujte si doporučenou literaturu (Dr. Hulda Regehr Clark, "Revoluce v léčení nemocí").

Ojediněle se vlivem stejnosměrného napětí může u citlivých osob vyskytnout v místech kontaktu pokožky s elektrodami vyrážka. V takovýchto připadech je možné plynule přizpůsobit, dle individuálních požadavků, výstupni napéti pomocí regulace napětí. Prosím, je-li třeba, dohodněte se s lékařem.

Jsou-li elektrody přiloženy k jiným místům na těle (břicho, oblast třisel), může se, dáno citlivou pokožkou, objevit vyrážka.

Je zakázáno používat ZAPPER u osob v bezvědomí, nebo osob, které nedokáží sdělit své pocity (malé dětí).

Současné používáníi ZAPPER a vysokofrekvenčního chirurgického přístroje může mít za následek popálení mezí elektrodami.

Používání ZAPPER v blízkosti (např. 1m) krátkovlnného nebo mikrovinného terapeutického přístroje, může zpúsobit kolisání výchozích hodnot.

Použítí elektrod v oblasti hrudníku může markantně zvýšit srdeční rytmus.

Je zakázáno, provozovat přístroj pomocí externího síťového adaptéru. Při eventuelní poruše síťového adaptéru hrozí riziko ohrožení života.

Je zakázáno, provozovat ZAPPER s akumulátory, které jsou během používání ZAPPER dobíjeny v nabíjecím přístroji. Při eventuelní poruše nabijecího prístroje hrozí opět nebezpečí života.

Vlastnosti ZAPPER

Podle poznatků Dr. Clark, mnoha lékarů a léčitelů je ZAPPER schopen obdélníkovým napětím vytvořit v těle impulsní proud, který ničí, oslabuje parazity, bakterie, viry a houbové organismy resp. redukuje jejich počet.

Přístroj ZAPPER a to při zachování si svého principu funkce, byl oproti velmi jednoduchému návrhu schématu přístroje Dr. Clark značně vylepšen.

 1. Frekvence vytvoreného impulsního proudu není konstantní, nýbrž se nepřetřiitě mění. Dohromady je generováno 26 frekvenci v rozsahu přibližně od 10kHz do 41 kHz.
 2. Jednoduchá obsluha přístroje — pomoci jednoho tlačitka (zapínání, vypínání, automatické vypínání — časově fizené).
 3. Pro citlivé osoby může být úroveň výstupnílho napětí plynule regulována mezi 2% a 100%.
 4. Uchopením elektrod do rukou začne obvodem protékat proud (=kontakt), což je indikováno blikáním zeleně diody.
 5. Optická a akustická kontrola funkcí.
 6. Doba léčeni je měrena. Přístroj se po 7 minutách automaticky vypne a vypnuti potvrdí pípnutím.
 7. V případě zkratu elektrod se příistroj sám automaticky vypne a zabrání se tím rychlé vybití baterie.
 8. Neustálá kontrola napájecího napětí baterie.
 9. Běžná 9V baterie
 10. + pól je označen.
 11. Oddělitelné elektrody z leštěné mosazi, případně pozlacené.
 12. Bezpečnostni konektor k připojeni elektrod.
 13. Kufřík z umělé hmoty s vhodnou výplní.
 14. ZAPPER je aprobovaný podle EU-směrnice 93/42/EWG a zákona lékařských produktů jako lékařský přístroj třídy IIa.

Předchozí   |   Následující

Zpět

Frolovův dýchací trenažer
Komplex Dolphin - léčba onemocnění nosu
Boj proti parazitům
Co jsou paraziti?
Příznaky parazitárních infekcí u člověka
Největší nebezpeší pro člověka cizopasníci
Jak se zbavit parazitů
Přírodní fytokomplexi
Fytokompex VITAGOR
Fytokompex ŠAMBALA
Fytokompex KOVČEG
Nová metoda zbavení parazitů. Přístroj Zapper
Komplexné čištění organismu. Upevnění imunity
Biologicky aktivní doplňky ze Sibiře
ABISIB
LOCHEIN
Články
Prodej a objednávky
Aparat AMIGO - metoda samoléčení bolestí páteře
PROGRAM "HUBNEME ZA TÝDEN". PRODUKTY FIRMY "LEOVIT"
Kde nás najdete
MUMIO

+420 603 537 825

Mumio Koplex Dolphin