AMIGO. METODA SAMOLÉČENÍ PÁTEŘE A PÁTEŘNÍCH SVALŮ


AMIGO - METODA SAMOLÉČENÍ BOLESTÍ PÁTEŘE

Odedávna byly na Rusi známy léčebné vlastnosti stromů. Strom je obrovským přírodním akumulátorem nás obklopující kosmické energie. Proto má silné biopole, které může mít vliv i na biopole člověka. Prakticky všechny stromy mají na člověka léčebný účinek - jejich bioenergetika však může působit kladně i záporně.

Léčebné schopnosti mají nejenom stromy, ale i jejich jednotlivé fragmenty, stejně tak i špalíčky břízy nebo olše, ze kterých je vyroben aparát AMIGO.

Existují stromy-dárci (bříza, dub, borovice) a stromy-vampíři (osika, olše, smrk, jeřabina). Stromy-dárci dodávají nemocnému člověku energii a stromy-vampíři vytahují z člověka nemoci. To je důvod, proč je přístroj AMIGO, vyrobený z přírodního dřeva (olše, bříza), daleko efektivnější než podobný přístroj vyrobený z umělé hmoty.

Provedli jsme srovnávací výzkum efektivity působení aparátu AMIGO a aparátu MERIDIAN (www.mvik.de). Dali jsme za úkol čtyřiceti našim pacientům vyzkoušet na sobě oba aparáty - zda budou na sobě pociťovat jakékoli odlišnosti při použití těchto přístrojů a který z nich (podle jejich názoru) se jim bude víc zamlouvat. 38 osob jednoznačně označilo AMIGO a jen dva lidé nepocítili rozdíl. Použití AMIGO se prokázalo nejen efektivnějším, ale i komfortnějším.

Lidstvo přemohl masový neduh - bolesti páteře. Osmdesát procent našeho obyvatelstva jimi trpí. Cílem, který sledují autoři metody léčby páteře pomocí aparátu AMIGO, je změnit tuto smutnou skutečnost.
Osteochondróza, která je lékaři i pacienty chápána jako patologie kostí a disků páteře, je ve skutečnosti výsledkem svalové blokády. Ve většině případů jsou bolesti v zádech vyvolány nikoli posunutím obratlů, nikoli výhřezem plotýnky ani útlakem nervových kořenů nebo jejich zánětem (z těchto příčin vzniká méně než 5% případů akutních projevů osteochondrózy), ale spasmem hlubokých páteřních svalů. Jinými slovy, bolesti v zádech zcela určitě souvisejí se svalovou a vazivovou tkání, jejíž stav nelze zjistit rentgenologicky. Tato tkáň z různých příčin ztrácí svou elasticitu, a tudíž přestává plnit funkci transportu živin a krve. Vzniká ischemie té oblasti svalů, která přestala propouštět krev skrze kapiláry protkávající tyto tkáně, a výsledkem je prudké snížení pohyblivosti tohoto pohybového páteřního segmentu, projevující se bolestí.

Zařizení AMIGO svými výstupky lehce proniká do hlubokých páteřních svalů a odstraňuje jejich spasmy, čímž zmírňuje chronické napětí těchto svalů. Používáním lečebního nastroje AMIGO se obratle srovnávají a zaujímají správnou polohu, spasmus mizí a spolu s ním i bolest.

Metoda léčby svalové a nervosvalové patologie je založena na principu uvolnění a individuální korekce páteře za použití aparátu AMIGO. Kladný výsledek jednoho nebo několika provedení této představované metody, pokud máme soudit podle bezprostředního efektu, často předčí cyklus masážní terapie i terapii medikamentózní. Předností této metody je nejenom úplná bezpečnost, ale i možnost provádění procedury samotným pacientem. Tento druh terapie umožňuje léčení mnohých chronických onemocnění, na která nezabírají žádné jiné léčebné způsoby.

Přirozeným, individuálně stupňovaným tlakem vlastního těla na přístroj lze dosáhnout odlehčení páteře a jejích částí - krční, hrudní a křížo-bederní, což vede ke zmírnění až odstranění bolestí páteře, zvýšení její pohyblivosti, odlehčení napětí páteřních svalů, zlepšení krevního oběhu v páteři a ve vnitřních orgánech, řízených prostřednictvím spinálního nervového systému.

Aparát AMIGO má tvrdou krabicovou konstrukci ze dřeva (břiza, olše) s výkyvným podkladem, se speciálně dimenzovanými výstupy dvou typů ve dvou rovinách (dva velké kónické na vrchní hraně a dva malé, kónické na boční hraně).

Položíte AMIGO na podložku a lehnete si na záda tak, aby páteř byla umístěna mezi výstupy přístroje. Tlakem vlastního těla na přístroj dosáhnete uvolnění postupně krční, hrudní a křížo-bederní části páteře, čímž dosáhnete zmírnění a odstranění bolesti páteře, zvýšení její pohyblivosti, uvolnění napjatých páteřních svalů, zlepšení prokrvení páteře a vnitřních orgánů řízených prostřednictvím spinální nervové soustavy. Tak přístroj AMIGO umožňuje selektivně působit na libovolný element páteře - jak na samotné obratle, tak i  na meziobratlové ploténky.

Podstatná je i skutečnost, že léčení pomocí tohoto přístroje umožňuje díky vlastním pohybům samotného pacienta nejen masírovat hluboké páteřní svalstvo, ale také za velmi mírného úsilí, pomocí tlaku výstupů přístroje, napomáhá rozestupování sousedních obratlů, což následně snižuje vnitřní tlak na meziobratlové ploténky. Opatrné odtahování, prodlužující páteř a zvětšující prostor mezi obratli, je velmi důležité pro zdraví páteře, protože pomáhá ploténkám navrátit se do stavu, ve kterém byly v době mládí.  
Jedním z nejrychlejších a velmi významných efektů této metody je značné zlepšení držení těla. Tento program léčby bolestí v zádech je jednoduchý a dostupný všem.  . Výsledky vyšetření po skončení léčebných kurzů prokázaly, že značné zlepšení bylo zaznamenáno u 84% nemocných, nepatrné u 13% a beze změny byly 3%. Jak je vidět, zdraví člověka je v jeho vlastních rukou - a ve Vašich silách je udělat to, co Vám pomůže navždy zapomenout na bolest v zádech.

    
Přístroj AMIGO používejte v souladu s indikací a s ohledem na kontraindikace!

Indikace:

 • chronické bolesti v krční, hrudní a křížo-bederní oblasti páteře, podmíněné osteochondrózou v subakutním stádiu a neúplné remisi
 • bolesti hlavy v týlní a šíjové oblasti
 • bolesti zad v krajině bederní při profesním a sportovním svalovém přepětí, jakož i u řidičů různých dopravních prostředků, strojních operátorů a osob se sedavým zaměstnáním
 • prevence bolestivých stavů a ztížené pohyblivosti páteře, celkové ozdravění organizmu
 • špatná funkce vnitřních orgánů – srdce, cévy, průdušky, plíce, gastrointestinální trakt, močopohlavní soustava a další potíže způsobené osteochondrózou páteře

      Kontraindikace :

 • akutní bolesti páteře
 • akutní zánět míšního kořene se silnou bolestí a změnou držení těla pacienta
 • neurčené poškození páteře
 • viditelné změny vazů páteře
 • zvýšená pohyblivost v kloubních spojeních páteře (lokální hypermobilita)
 • skolióza 3. a vyššího stupně
 • akutní stavy a stavy zhoršení u chronických onemocnění vnitřních orgánů

Uvolnění páteře pomocí přístroje docílíme následujícím způsobem :


Pacient v lehkém oděvu nebo bez něj zaujme výchozí polohu vleže na tvrdé podložce nebo koberci, s hlavou opřenou o podhlavník. AMIGO uloží napříč tak, aby část s výstupky «C » (foto 1) směřovala k horní části krční páteře, a drží ho tak, aby se obratle nacházely mezi těmito výstupky.                                              

                                    foto 1.
Pacient klidně dýchá, uvolňuje svaly krční a ramenní krajiny své hlavy a současně pozvolna otáčí hlavu ze strany na stranu po dobu 1,0 – 1,5 min. (foto 2)

                                         foto 2
Poté se AMIGO přemístí o polovinu své šířky níže a pacient provádí stejné přetáčení a otáčení, a dále totéž podél celé šíje.
Potom pacient provede stejným způsobem uvolnění hrudníku a křížo-bederní oblasti páteře (totéž provádí při ochablých svalech trupu a klidném dýchání, avšak s využitím oddílu « A »(foto 3)

                                foto 3
Uvolnění se provede postupným přemísťováním přístroje o celou jeho šíři ve směru « hlava-nohy » a s jinou dobou tlaku a pohybu hlavy, při uvolňování hrudního oddílu 1-2 min a při uvolňování křížo-bederní oblasti 2-3 min. Doba uvolňování páteře by neměla být delší než 15 – 20 min (foto 4).

                                              foto 4
Po takové proceduře má pacient pocit lehkosti a vnitřního tepla. Při přetrvávání chronických bolestí páteře a u pacientů se zvýšenou citlivostí nelze tuto proceduru provádět častěji než 1- 3x týdně při počtu 4- 6 procedur během celé léčby. Opakování léčebného cyklu uvolňování páteře doporučujeme provádět po uplynutí 1- 1,5 měsíce od prvního cyklu nebo při vzniku bolesti páteře.
Pro předcházení bolestivých stavů páteře a celkové ozdravění organizmu je dobré provádět uvolňování páteře nepřetržitě podle výskytu bolestí v zádech. Délka procedury se v tomto případě zkracuje na 5-10 min se snížením počtu přitlačení přístroje na páteř (1x v krční oblasti a 4-5 x v krajině hrudní a křížo-bederní).
Někdy se při uvolňování krční páteře u některých pacientů, zvláště u žen, objevují lehké obtíže (mírné zvýšení bolesti, točení hlavy nebo pocity nevolnosti). V těchto výjimečných případech se první 2-3 procedury uvolňování krční páteře nahradí automasáží. To znamená, že sedící pacient si pomocí rukou lehce masíruje výstupky sektoru „C“ zadní a postranní část povrchu šije ve svislém i vodorovném směru, po dobu 2-3 minut. Poté se provádí uvolňování ostatních částí páteře výše uvedenou metodou. Při výskytu bolestí jen v jedné časti páteře (krční, hrudní nebo křížo-bederní) lze provádět uvolnění pouze této části páteře, a to opakovaně, 2-3x s postupným přemísťováním přístroje směrem dolů.
V závislosti na stupni bolestivých projevů, individuální vnímavosti pacienta a jeho konstituci (menší nebo větší tělesné hmotnosti) je nutné v řadě případů při uvolňování zmírnit nebo naopak zvětšit tlak přístroje na příslušnou oblast páteře (foto 5)

                                              foto 5
Zmírnění tlaku dosáhneme následovně: Přenosem váhy těla na méně bolestivou stranu pomocí pohyblivého základu přístroje, opřením o lokty a chodidla skrčených nohou, položením složeného ručníku na výstupky přístroje a také (při uvolňování hrudní části páteře) podložením válečku nebo polštářku pod páteř. Zvýšeného tlaku dosáhneme přenosem váhy těla na jednu ze stran páteře, vzpřímením nebo položením vzpažených rukou za hlavu, odtržením pokrčených nebo natažených nohou od podlahy, podélným kýváním těla po výstupcích přístroje, provedením procedury bez oblečení.

2.Přístroj umožňuje provádět také uvolnění přepínaných břišních svalů

K přepínání těchto svalů dochází pří obezitě, chronických onemocněních gastrointestinálního traktu (gastritida, cholecystitida a kolitida, doprovázené zácpou) a také při chronických onemocněních ženských a mužských pohlavních orgánů, chronických zánětech prostaty a impotenci. Za tímto účelem se pacient položí břichem na příčně položený přístroj tak, aby se pupek nacházel mezi výstupy sektoru „A“ a při klidném dýchání a uvolněných svalech tlačí břichem a váhou těla na tyto výstupky po dobu 1 – 2 min. Poté posouvá AMIGem po kruhu, proti směru hodinových ručiček, a v každé uvedené pozici provede analogický tlak na přístroj. Pak přitlačí postupně v pravé, horní, levé a dolní polovině břicha, nyní už po dobu 1-2 min v každé poloze. Procedura by neměla trvat déle než 15-20 min, provádí se nejčastěji 2-3x týdně při celkovém cyklu 6-8 procedur. Procedury napomáhají lepšímu spánku, snížení nebo odstranění bolestí v břiše, zlepšení peristaltiky střev a normalizaci tělesné hmotnosti a pohlavních funkcí.

Předkládaná metodika uvolňování páteře a přepínaných břišních svalů má kladný vliv na nedostatečnou nebo patologickou funkci vnitřních orgánů a tělesných soustav při onemocněních srdce a cév, průdušek a plic, žaludku, střev, žlučníku, jater, slinivky, ledvin, močopohlavní soustavy, neurózách a oslabení činnosti lidského organizmu.

Tuto metodiku je možno používat v nemocnicích, poliklinikách, sanatoriích, lázních, ozdravovacích a rehabilitačních střediscích a především v domácích podmínkách, na pracovištích na cestách.
Frolovův dýchací trenažer
Komplex Dolphin - léčba onemocnění nosu
Boj proti parazitům
Prodej a objednávky
Aparat AMIGO - metoda samoléčení bolestí páteře
PROGRAM "HUBNEME ZA TÝDEN". PRODUKTY FIRMY "LEOVIT"
Kde nás najdete
MUMIO

+420 603 537 825

Mumio Koplex Dolphin